Bewindvoering

 

Bewindvoering kan worden aangevraagd wanneer u tijdelijk of blijvend niet meer in staat bent uw financiële belangen te behartigen. Dit kan het geval zijn als u een verslaving of verstandelijke beperking heeft, maar ook als u lijdt aan een ziekte, of uw psychische gesteldheid tijdelijk niet optimaal is door bijvoorbeeld een ongeval. In dergelijke gevallen dienen wij samen met u een aanvraag in bij de kantonrechter om uw geld en goederen, of een deel daarvan, onder bewind te laten stellen. Wanneer de kantonrechter de bewindvoering uitspreekt, heeft u zelf geen zeggenschap meer over uw geld en goederen, maar doet u alles in overleg met uw bewindvoerder. Uw bewindvoerder neemt uw inkomen in ontvangst en zorgt dat uw vaste lasten worden betaald. Wat overblijft van uw inkomen kan naar uw eigen rekening worden overgemaakt als leefgeld. U wilt natuurlijk zelf ook op de hoogte blijven van uw financiële situatie. Om deze reden wordt er aan het begin van het bewind een financieel plan met u opgesteld. Hierin wordt precies duidelijk hoe uw inkomsten en uitgaven zijn opgebouwd. Daarnaast krijgt u van uw bewindvoerder ieder kwartaal een overzicht van uw financiële situatie. Ook moet uw bewindvoerder ieder jaar verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

 

Schuldhulp

 

Het is tegenwoordig helemaal niet vreemd om schulden te hebben. Er zijn in Nederland een paar honderdduizend mensen met schulden. Normaal gesproken zou iemand met schulden deze stukje bij beetje weer afbetalen. Het kan ook gebeuren dat u zelf niet meer van uw schulden af kunt komen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat u geen afspraken kunt maken met uw schuldeisers, of zelfs helemaal niet weet hoeveel schulden u eigenlijk heeft. Wij kunnen u helpen om weer het overzicht te krijgen. Daarnaast wordt ook hier gekeken naar uw inkomsten en uitgaven en wordt uw aflossingscapaciteit berekend. Onder bepaalde voorwaarden proberen wij voor u een regeling te treffen met uw schuldeisers. Als dit met succes gebeurt dan kunt u, na verloop van tijd, volledig schuldenvrij worden.

 

Overige dienstverlening

 

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat u prima in staat bent om zelf uw financiële huishouding te regelen, maar dat u bij zaken die daaraan gerelateerd zijn toch hulp nodig heeft. Hierbij kunt u denken aan:

  • Aanvragen van toeslagen
  • Aanvragen van kwijtscheldingen
  • Aanvragen van uitkeringen
  • Enzovoorts

Heeft u op enige manier hulp nodig bij het regelen van dergelijke zaken. Neem dan gerust contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek kunt u uw wensen kenbaar maken en kijken wij of we iets voor u kunnen betekenen. Na een schriftelijke bevestiging van de opdracht kunnen wij voor u aan de slag.

Powered by: WebBuro WebBuro